Kotlíkové dotace 1. výzva

Chci taky podobné řešení

Jsou určeny pro rodinné domy – fyzické osoby na výměnu neekologického zdroje vytápění za nový zdroj vytápění např. tepelné čerpadlo nebo nový ekologický kotel.

I vy máte nárok na 142.500 Kč na váš nový zdroj vytápění!

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu stávajícího zdroje vytápění na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Moravskoslezský kraj vyhlásil 1. výzvu k předkládání žádostí s příjmem žádostí od 1. února do 29. dubna 2016.

Víte že!!!

Jsou stanoveny povinností souvisejících s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva:
1. 1. 2017 Povinnost na vyžádání předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy)
1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)
1. 1. 2020 Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy)

1. 9. 2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Zdroj: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Předmětem současné podpory je tedy výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Tepelné čerpadlo – jedno z nejekonomičtějších řešení, snížíte náklady na vytápění až o 60%, více ZDE
 • Kotel na pevná paliva
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
 • Kotel na biomasu
 • Plynový kondenzační kotel
 • Instalaci solárně-termické soustavy (zde ovšem nutno v kombinaci s výměnou kotle)

REVOLT pro vás zajistí

 • Odborné posouzení záměru pro úspěšné posouzení dotace
 • Energetický průkaz PENB – tento průkaz je povinnou přílohou dotační žádosti
 • Zpracování projektové dokumentace dle požadavků pro udělení dotace
 • Návrh na kompletní financování dotace
 • Nezávislé zpracování dotace
 • Komplexní administraci dotačního řízení včetně závěrečného vyúčtování
 • Přípravu a předání všech dokumentů
 • Odbornou realizaci

Nabízíme komplexní zákaznický servis pro naše klienty od posouzení žádosti k realizaci.

DALŠÍ INFORMACE

Dále je možno žádat dotaci v rámci tzv. „mikro“ energetických opatření:

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. Zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Další info: http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/

Chci taky podobné řešení

Tepelná čerpadla


5036

Další realizace služby Kotlíkové dotace 1. výzva