Kontinuální výzva Nová zelená úsporám startuje 22. 10. 2015

Dne 22. 10. začíná příjem žádostí 3. výzvy programu Nová zelená úsporám pro rodinné domy. Žádat bude možné až do roku 2021. Podporována je nově fotovoltaika pro rodinné domy, připojení domu k soustavě zásobování teplem a samostatně systémy nuceného větrání. Při výměně zdroje na tuhá paliva se čerpá z kotlíkových dotací.

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/13349-kontunualni-vyzva-nova-zelena-usporam-startuje-22-10-2015