Výzva pro obce, kraje, městské části hl. města Prahy a další veřejné instituce

Modelový příklad níže v textu!

Možní příjemci dotace:

 • kraje a obce
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace

Výzva k podávání žádostí o dotaci bude zahrnovat tyto podporované oblasti:

 • Energetické úspory – snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, zateplení obvodového pláště budovy
 • výměna a renovace otvorových výplní
 • realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV

Podporována budou samostatná opatření výměny zdroje tepla, využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii, za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje a pod…

 • zpracování projektové dokumentace dle požadavků pro udělení dotace
 • pro získání stavebního povolení
 • návrh na kompletní financování stavby (nabídku, vyřízení a samotné financování)
 • odborné posouzení záměru pro úspěšné získání dotace
 • nezávislé zpracování rozpočtu pro získání všech povolení a dotací
 • komplexní administraci dotačního řízení a závěrečné vyúčtování dotace
 • přípravu a předání všech dokumentů pro proplacení dotace
 • odbornou realizaci stavby a nadstandardní záruční lhůtu

Modelový příklad

Popis objektu

třípodlažní objekt s plochou střechou, nová plastová okna osazená před 4 lety, dispozice – 8 učeben, šatny, kuchyň, jídelna, zázemí školy

Rozsah rekonstrukce

zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, výměna střešní krytiny, hydroizolace spodní stavby, provedení nového vstupu, drobné dispoziční úpravy, výmalba, terénní úpravy.

Celkové náklady 5 680 000,- vč. DPH

Uznatelné náklady 4 265 000,- vč. DPH

Dotace a celková úspora závisí od konkrétní realizace, Revolt pro Vás zpracuje nezávisle odborné posouzení záměru pro úspěšné získání dotace.